Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (G.M.R.)

Onder de stichting Brigantijn  vallen naast onze school, nog een aantal andere scholen; zowel uit Hengelo als uit omliggende plaatsen. Voor ‘schooloverstijgende’ zaken heeft het bestuur een G.M.R. ingesteld. Hierin komen naast de zaken, die in de M.R. behandeld worden, ook zaken aan de orde zoals:
– de bestuurspersoneelsformatie
– beleidsstukken voor de langere termijn
– nascholing