Groep 6

Juf Erna en juf Henriëtte

Op de afsprakenposter staan alleen zaken die de groep zelf heeft gekozen.