Vanaf 2014 nemen we deel aan projecten van VOICES (of the European Teachers). Dit is een samenwerking tussen opleidingsscholen (PABO’s) en basisscholen uit verschillende landen in Europa.

We zijn  ons hierdoor bewust geworden van onze eigen rol hierin. Daarom hebben we in februari 2016 subsidie aangevraagd voor een eigen project. Dit project hebben we RIE genoemd = Regenboog in Europa. (na de naamsverandering in het Prisma, hebben we besloten te naam niet te veranderen in PIE).

Hieronder een korte samenvatting van RIE:

Onze maatschappij is snel aan het veranderen. Ook het onderwijs staat voor grote veranderingen.

Als leerkrachten van de Regenboog (nu het Prisma) zullen we actief het voortouw moeten nemen om dit proces te begeleiden. Dat is een grote uitdaging, want ook voor ons is dit een nieuwe ontwikkeling. Een belangrijk onderdeel in ons onderwijssysteem is het werken met kernreflectie. Hierbij maken we de leerlingen bewust van hun eigen kwaliteiten en die van de ander.

Ook een onderzoekende leerhouding vinden we erg belangrijk. Wetenschap en Techniek is geschikt om nieuwsgierigheid op te wekken en om te leren hoe je onderzoeksvragen opstelt en onderzoek doet. Het kennen van je eigen kwaliteiten en een onderzoekende houding helpen mee om leerlingen een verantwoordelijkheid voor het eigen leren te nemen om daarmee hun eigen ontwikkeling te kunnen sturen. Het bewust worden van je identiteit in een Europese context wordt bevorderd door kennis te maken met andere culturen en werkwijzen. Ook het leren van een vreemde taal is hierin belangrijk.

Bij het opstellen van ons beleidsplan zijn we tot de conclusie gekomen dat we deze Europese inzet structureel in ons onderwijs willen aanbieden. Hiervoor willen wij het project RIE (Regenboog in Europa) gaan opzetten.

Dit project heeft meerdere doelen:

  1. Leerkrachten laten inzien dat er op scholen in Europa veel kwaliteit ligt die we kunnen ontdekken en door ontwikkelen naar onze situatie om onze kwaliteit van lesgeven te verhogen. We willen graag kennis en ervaringen opdoen over Passend Onderwijs en Opbrengst Gericht Werken. We willen graag met leerkrachten van andere Europese scholen overleggen hoe we de Europese kennis kunnen gebruiken zodat we leerlingen een zo goed mogelijke basis mee kunnen geven voor hun toekomst.
  2. We willen niet alleen wat halen, we hebben ook wat te bieden. We willen leerkrachten inspireren om hun eigen kwaliteiten in te zetten en kennis en ervaringen over Kernreflectie en de Zorgroute uit te wisselen met leerkrachten binnen Europa.
  3. Het structureel inbedden van de uitwisseling van informatie tussen leerkrachten en leerlingen uit Europa in ons onderwijssysteem. Dit kan door een goed netwerk aan te leggen en structureel deel te nemen aan projecten.
  4. Het verbeteren van de communicatieve vaardigheden van de leerkrachten in het Engels.
  5. Het verbeteren van ons onderwijs, wat ten goede komt aan onze leerlingen.
  6. Het opdoen van kennis en ervaring en het opzetten van een waardevol netwerk zodat we dit kunnen delen met de andere scholen van de stichting Marcant-BSV.

De activiteiten waarvoor we subsidie hebben gekregen zijn:

  1. januari 2017: 2 leerkrachten gaan naar conferentie Wetenschap en Techniek (BETT) en bezoeken basisscholen die hier al mee werken in Londen, Engeland.
  2. April 2017: 4 leerkrachten gaan onderzoek doen op de universiteit en basisscholen in Zweden naar Passend Onderwijs. Ze gaan daar voorlichting geven over kernreflectie.
  3. oktober 2017: 2 leerkrachten gaan naar de conferentie in Graz, Oostenrijk.

Daarnaast gaan 2 keerkrachten naar de IMPACT conferentie in Enschede in november 2016. IMPACT is de opvolger van VOICES.

Het beoogde effect van het RIE project zal zijn dat de opgedane ervaringen zullen leiden tot verbeteringen in ons onderwijssysteem.

Met de nieuwe input kunnen we onze borgingen en beleidsplan bijstellen zodat we beter aansluiten op het onderwijs van de toekomst.

Informatie over VOICES kan u vinden op: http://www.european-teachers.eu/